Tabel

ID Specie Familie Ordin Clasă Data și ora Data și ora accidentului Utilizator          
347 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 16.7.2019 06:07 5.7.2019 06:07 Stanescu, S.
349 Necunoscut Boidae Șerpi Reptile 19.7.2019 08:50 19.7.2019 08:50 Guest, U.
350 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Pasari 21.7.2019 16:27 21.7.2019 16:27 Papp, C.
361 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Pasari 24.7.2019 09:30 24.7.2019 09:30 Tibor, S.
369 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Pasari 31.7.2019 09:11 31.7.2019 09:11 Stanescu, S.
370 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Pasari 31.7.2019 09:19 31.7.2019 09:19 Stanescu, S.
371 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Pasari 31.7.2019 11:07 31.7.2019 11:07 Guest, U.
372 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Pasari 31.7.2019 09:21 31.7.2019 09:21 Stanescu, S.
380 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Pasari 15.8.2019 11:08 15.8.2019 11:08 Guest, U.
381 Necunoscut Necunoscut Necunoscut Necunoscut 17.8.2019 12:30 17.8.2019 12:30 Radu, M.
399 Necunoscut Necunoscut Strigiformes Pasari 27.8.2019 14:48 27.8.2019 14:48 Radu, M.
409 Necunoscut Necunoscut Strigiformes Pasari 7.9.2019 12:56 7.9.2019 12:56 Borlea, S.
422 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:32 26.9.2019 20:32 Papp, C.
423 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:32 26.9.2019 20:32 Papp, C.
424 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:33 26.9.2019 20:33 Papp, C.
425 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:33 26.9.2019 20:33 Papp, C.
426 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:33 26.9.2019 20:33 Papp, C.
427 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:34 26.9.2019 20:34 Papp, C.
428 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:34 26.9.2019 20:34 Papp, C.
429 Necunoscut Necunoscut Anura Amfibieni 26.9.2019 20:35 26.9.2019 20:35 Papp, C.
Selectat 751/751

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience. About cookies.